Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Ngày 07-07-2021 Lượt xem: 277

- Tìm kiếm và mở mới các đại lý, các công trình xây dựng chào bán sản phẩm sơn nước và duy trì các mối quan hệ với các đại lý.

- Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh tại địa bàn, khu vực được giao.

- Đảm bảo về việc thúc đẩy doanh số và hàng hóa được giao.

- Thực hiện các công việc được giao khi cần.

Gọi điện: 0986.679.510
SMS: 0986.679.510 Chat Zalo Chat Messenger