Tư vấn đầu tư

  • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư : địa diểm đầu tư có ảnh hưởng quyết định đến khả năng thành công của dự án. Căn cứ vào đặc thù của từng dự án,  căn cứ vào các yếu tố nguồn nhân lực, giao thông, vùng nguyên liệu, .v.v.. chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý những địa điểm tốt nhất để nhà đầu tư lựa chọn ( đưa một số hình ảnh google map các khu công nghiệp ở miền bắc )
  • Tư vấn thủ tục Pháp lý : Chúng tôi sẽ tư vấn và đồng hành với nhà đầu tư để thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết bao gồm : Quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, bìa đỏ khu đất, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đăng ký kinh doanh, Thỏa thuận quy hoạch, giấy phép xây dựng,….

Gọi điện: 0986.679.510
SMS: 0986.679.510 Chat Zalo Chat Messenger