Tin nội bộ

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 15-06-2021 Lượt xem: 167

Tổng công ty TNHH Nam Hoa  công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty. Quý Cổ đông tải về theo liên kết sau:

Gọi điện: 0986.679.510
SMS: 0986.679.510 Chat Zalo Chat Messenger